Portfolio Company

Breens Network

Buy-and-Build

Breens Network is een Nederlandse ICT-organisatie gecommitteerd aan haar klanten in het onderwijs, de zorg en bij de decentrale overheid. Met als doel om hen te ondersteunen bij hun digitale transformatie om zo de effectiviteit, kwaliteit van de output, (kosten) efficiëntie en flexibiliteit van hun organisaties te vergroten. Dit vanuit een visie dat technologie en advies ondubbelzinnig in dienst staat van het realiseren van organisatorische of persoonlijke doelstellingen van haar klanten.

Markt

Nederland

De kracht van Breens Network komt voort uit het totale commitment aan het onderwijs en een leven lang leren. Met name in deze tijd is richtinggevend advies, ontwikkeling, implementatie, beheer, kortom vertrouwen meer dan ooit nodig

Geert-Jan van der Snoek
CEO Breens Network
Neem contact op

Portfolio Management