Portfolio Company

Breens Network

Buy-and-Build

Breens Network is een Nederlandse ICT-organisatie gecommitteerd aan haar klanten in het onderwijs, de zorg en bij de decentrale overheid. Met als doel om hen te ondersteunen bij hun digitale transformatie om zo de effectiviteit, kwaliteit van de output, (kosten) efficiëntie en flexibiliteit van hun organisaties te vergroten. Dit vanuit een visie dat technologie en advies ondubbelzinnig in dienst staat van het realiseren van organisatorische of persoonlijke doelstellingen van haar klanten.

Markt

Nederland

Neem contact op

Portfolio Management