Capital A

Een investeerder met een lang verleden

Over ons

Capital A is een nieuwe investeringsmaatschappij met een lang verleden. Het team van Capital A was sinds 1982 verantwoordelijk voor midmarket private equity binnen ABN AMRO en droeg eerder de naam ABN AMRO Participaties. In 2018 is het toenmalige investeringsteam zelfstandig verder gegaan als Capital A. ABN AMRO is nog steeds een belangrijke investeerder in de verschillende fondsen. Andere fondsinvesteerders zijn: AlpInvest, LGT, Five Arrows, en Bregal.

De focus en aanpak is altijd hetzelfde gebleven. Capital A investeert in ondernemingen in Nederland en België met een duidelijk groeiprofiel (autonoom of acquisitief). Onze participaties bestaan uit voornamelijk grote minderheids- of kleine meerderheidsbelangen – we trekken immers altijd gezamenlijk op met onze managementteams.

De huidige investeringsportfolio bestaat uit meer dan 20 groeibedrijven. We hebben geen specifieke focus ten aanzien van bedrijfssectoren omdat voor ons groei en ondernemerschap de belangrijkste criteria zijn. Het is onze missie om samen met al onze management teams een nieuwe groeifase van de onderneming vorm te geven.

ESG

Als onderdeel van de investeringsstrategie van Capital A zijn wij van mening dat verantwoord beleggen niet alleen het juiste is om te doen, maar dat effectief beheer van ESG-risico's en -kansen ook de mogelijkheid geeft om waarde te creëren. We besteden aandacht aan hoe ons beleggingsproces een positieve bijdrage kan leveren aan het bevorderen van betere resultaten op het gebied van verantwoord beleggen door risico's te verminderen via ons proces van toezicht, controle en betere toegang tot de onderliggende entiteiten te zoeken. Dit geldt zowel voor het due diligence-proces als het beheren en monitoren van onze investeringen door de tijd heen. Wij zijn van mening dat wanneer onze bedrijven erin slagen ESG-risico's te vermijden en tegelijkertijd ESG-kansen te benutten, ze op de langere termijn beter zullen presteren.

De ESG-overwegingen die in ons beleggingsproces zijn opgenomen, worden gestuurd door de, VN onderschreven, Principes voor verantwoord beleggen:

  • Wij zullen ESG-kwesties opnemen in de investeringsanalyses en besluitvormingsprocessen;
  • Wij zullen actieve eigenaren zijn en ESG-kwesties opnemen in het beleid en de investeringsactiviteiten,
  • Wij zullen passende informatie zoeken van de ESG-kwesties van de entiteit waarin wij beleggen;
  • Wij zullen de acceptatie en implementatie van de principes binnen de belegginssector bevorderen;
  • Wij zullen samenwerken om onze effectiviteit bij het implementeren van de principes te vergroten; en,
  • Wij zullen verslag uitbrengen over onze activiteiten en de voortgang hiervan bij de implementatie van deze principes.

Capital A neemt deze zes principes op in zowel het onderzoek voorafgaand aan de investering als tijdens de investeringsperiode. Voor het onderzoek voorafgaand aan de investering betekent dit dat ESG-beoordelingen deel uitmaken van het due diligence-proces en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in het besluitvormingsproces voorafgaand gaan een investering. Als actieve en betrokken belegger nemen wij ook het beheer en de signalering van nieuwe mogelijke ESG-risico's mee in de monitoring over te investeringsperiode. Om zo de bedrijven waarin Capital A heeft geïnvesteerd te ondersteunen in ESG-gerelateerde zaken. Door een actief dialoog te houden met de managementteams en ze te bevragen over mogelijke materiële ESG-risico's en hen te ondersteunen bij het managen ervan. Om ervoor te zorgen dat al het personeel bij Capital A zich houdt aan de implementatie en integratie van ESG-overwegingen in het beleggingsproces en het portefeuillebeheer, maken deze inspanningen ook deel uit van de niet-financiële prestatiecriteria die verband houden met de beloning van deze medewerkers.

Omdat Capital A het afgelopen boekjaar gemiddeld minder dan 500 werknemers in dienst heeft en gezien haar omvang, acht Capital A het niet proportioneel om informatie te verstrekken conform artikel 4 lid 2 SFDR. Wat betekent dat Capital A geen rekening houdt met de negatieve impact van zijn investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in overeenstemming met artikel 4, lid 1 ter, van Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR).

Raadpleeg het Capital A beleid omtrent verantwoord beleggen voor meer informatie over de ESG-inspanningen van Capital A.