23 december 2021

PCI bouwt verder aan IT-specialisme

Met de overname van Rosenboom werkt PCI aan de verdere uitbreiding van haar IT-specialisme

PCI heeft een nieuwe stap gezet als specialist in de IT-sector. Deze maand werden de IT-activiteiten van Rosenboom in Almere overgenomen. Volgens CEO Bas Kamphuis past de overname volledig in zijn strategie om PCI via IT verder te ontwikkelen als partner van ondernemers. “Het team van Rosenboom bestaat uit ervaren professionals die passie hebben voor het vak. Binnen PCI kunnen ze hun passie verder vormgeven en vormen ze een waardevolle aanvulling.”

PCI heeft in de afgelopen jaren een snelle groei gerealiseerd als IT-dienstverlener. Naast de bestaande services op het gebied van audiovisueel en kantoorapparatuur vormt IT de speerpunt in de strategie van de onderneming. PCI helpt organisaties met hun IT-infrastructuur en kijkt van daaruit naar de complete kantooromgeving.

Adem ingehouden

De overname van de IT-activiteiten van Rosenboom is voor PCI de eerste sinds de corona-pandemie. “Zoals veel andere ondernemingen heeft PCI een adempauze genomen en dat kwam in zekere zin ook wel goed uit. In de afgelopen jaren is het onderdeel IT Solutions namelijk snel gegroeid, vooral aan de hand van overnames, naar zo’n 130 medewerkers. We hebben de afgelopen periode benut om de diverse integraties goed af te ronden waardoor er nu een sterkere, hechte organisatie staat.” Omdat PCI ondanks de pandemie goed bleef presteren, stond Kamphuis wel open voor een nieuwe acquisitie. “Het Rosenboom-team is weliswaar niet zo groot, maar het is kwalitatief van hoog niveau. Met dit team verstevigen we onze dienstverlening, zowel in de breedte als in de diepte.”

Kwaliteit borgen

Directeur Marcel van Eekhout van Rosenboom geeft aan dat juist kwaliteit hem ertoe bracht om aansluiting te zoeken bij PCI. “De snelle ontwikkelingen binnen IT stellen eisen aan de inzet om bij te blijven. De motivatie van onze mensen hiervoor was en is groot, maar op een zeker moment zou het binnen Rosenboom te veel gevraagd zijn. Door aan te sluiten bij PCI borgen we het professionele niveau, zowel voor de medewerkers als voor onze klanten. De overname biedt iedereen meer perspectief voor de lange termijn.”

Meer overnames?

Gevraagd naar zijn buy & build-plannen voor 2022 geeft Kamphuis aan dat PCI een aantal voorzichtige gesprekken met overname-kandidaten voert. “Mogelijk nemen we al in 2022 stappen om via acquisitie onze IT-activiteiten verder uit te bouwen, maar we groeien ook gewoon autonoom. De organisatie is op orde en onze klantenportfolio mag er ook zijn.”