08 november 2022

Lindenhaeghe fuseert met Hoffelijk

Portfoliobedrijf Lindenhaeghe gaat samen met Hoffelijk Groep

Door het samengaan van de bedrijven ontstaat een sterk merk met unieke eigenschappen. Lindenhaeghe en Hoffelijk werken beide kwaliteitgedreven, vanuit een sterke cultuur en versterken elkaar hierin. Naast een gedeelde klantfocus zijn de bedrijven op een aantal gebieden complementair. Zo kan Lindenhaeghe al jaren rekenen op een grote groep tevreden cursisten, maar stond de opleider voor een grote uitdaging en investering op het gebied van doorontwikkelingen van IT-architectuur en -systemen. Hoffelijk deed deze investeringen juist de afgelopen jaren en was op zoek naar uitbreiding van het marktaandeel om dergelijke investeringen te kunnen blijven doen. De fusie bood een oplossing voor beide uitdagingen.

Uitkomst van de fusie is een opleider die op elk vlak de beste is. Cursisten kunnen rekenen op een sterk online, klassikaal en blended aanbod waarbij zij kunnen kiezen wat hun voorkeur heeft. Bedrijven worden beter ondersteund met een breed opleidingsaanbod gericht op de vakbekwaamheid van hun medewerkers. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van de platformen van Hoffelijk.

Het nieuwe Lindenhaeghe

Wesley van ’t Hof (Hoffelijk) over de fusie: ‘Met het nieuwe Lindenhaeghe willen we impact creëren. Hoffelijk is destijds opgericht om de kwaliteit van de financiële dienstverlening verder te verbeteren. Het nieuwe Lindenhaeghe kan hier een nog belangrijkere rol in vervullen, vanuit een bredere visie op vakbekwaamheid voor financieel professionals. Met meer daadkracht en daardoor met nog meer toegevoegde waarde.’

Ewald Bary (Lindenhaeghe) over de fusie: ‘Het is mooi om de binding tussen de collega’s te zien. Het ondernemerschap staat centraal: iedereen is kwaliteitsgericht en klanten ondersteunen is waar het om draait. Hoffelijk en Lindenhaeghe hebben elkaar altijd als concurrenten gewaardeerd, de afgelopen maanden zijn we intensief met elkaar aan de slag gegaan en hebben we steeds meer overeenkomsten ontdekt.’

Speciale fusiewebsite

De afgelopen periode zijn relaties zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. Om iedereen in de plannen mee te nemen heeft het nieuwe Lindenhaeghe een uitgebreide fusiewebsite opgezet. Hierop vinden klanten en andere stakeholders extra informatie, veelgestelde vragen, interviews en updates rond de fusie en integratie. Wesley van ’t Hof: ‘Omdat we al een jaar bezig zijn met het voorbereiden van de fusie, kunnen we nu de interne fase afronden en iedereen meenemen in de verrijkte visie van het nieuwe Lindenhaeghe. Voor zowel (oud) Lindenhaeghe- als Hoffelijk-relaties zal er veel herkenning zijn.’

Directie

Lindenhaeghe telt een 5-koppige directie. Naast Wesley van ’t Hof als Algemeen Directeur wordt Edwin Deijs Commercieel Directeur, Thomas van Gorkom Operationeel Directeur, Arthur van Wijk Financieel Directeur en Anouk Dros Directeur Marketing. Ewald Bary – voormalig Algemeen Directeur Lindenhaeghe – neemt afscheid. Ewald Bary: ‘De laatste tijd heb ik veel energie gestoken in het vormgeven van de fusie. Nu is voor mij het moment om een volgende stap te zetten in mijn eigen carrière. Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben met Lindenhaeghe en de wijze waarop we met zijn allen de fusie hebben voorbereid. Ik heb dan ook alle vertrouwen in de toekomst van Lindenhaeghe. Langs deze weg wil ik graag alle relaties én collega’s van Lindenhaeghe bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren’.

Voor alle informatie over de fusie kan je terecht op https://fusie.lindenhaeghe.nl.