16 november 2018

ABN AMRO Participaties zelfstandig verder als Capital A

ABN AMRO verkoopt een deel van haar belang in de investeringsfondsen van ABN AMRO Participaties

Een consortium, geleid door AlpInvest met daarin verder LGT Capital Partners, Five Arrows Secondary Opportunities (FASO) en Bregal, treedt toe als nieuwe investeerder naast ABN AMRO. Nadat de transactie is ‘geclosed’ zal AAP haar activiteiten voortzetten onder de naam Capital A.

Met deze transactie verkoopt ABN AMRO een deel van haar belang in de huidige portefeuille. De bank blijft via het resterende minderheidsbelang betrokken bij de bestaande portefeuille. Daarnaast wordt ABN AMRO een ‘cornerstone investor’ in een nieuw fonds dat momenteel wordt opgericht.

Het verzelfstandigen van AAP sluit aan bij de strategische focus op traditionele bankrelaties en is in lijn met wat gangbaar is in de markt. De nieuwe structuur biedt richting de toekomst voor zowel AAP als ABN AMRO meer flexibiliteit.

AAP is een private equity manager die binnen ABN AMRO werd geleid door Friso Janmaat en Marc Damstra. De focus ligt op investeringen in middelgrote Nederlandse bedrijfsactiviteiten in uiteenlopende sectoren (de participaties variëren van 5 EUR mln tot € 50 mln). Het team heeft als standplaats Amsterdam en bestaat uit 11 ervaren investment professionals. De investeringen van AAP zijn een bescheiden deel van de totale private equity portefeuille van ABN AMRO. De transactie heeft geen materieel effect op de resultaten van ABN AMRO.

Persbericht