Capital A

Investeren met de focus op ESG

ESG

Als onderdeel van de investeringsstrategie van Capital A zijn wij van mening dat verantwoord beleggen niet alleen het juiste is om te doen, maar dat effectief beheer van ESG-risico's en kansen ook de mogelijkheid geeft om waarde te creëren. We besteden aandacht aan hoe ons investeringsproces een positieve bijdrage kan leveren aan het bevorderen van betere resultaten op het gebied van verantwoord investeren. Dit doen wij door risico's te verminderen en via ons proces van toezicht en controle meer grip te krijgen op de ESG footprint van onze bedrijven. Dit geldt zowel voor het due diligence proces als het beheren en monitoren van onze investeringen door de tijd heen. Wij zijn van mening dat onze bedrijven op de langere termijn beter zullen presteren wanneer ze erin slagen ESG risico's te vermijden en tegelijkertijd ESG kansen te benutten.

De ESG-overwegingen die in ons beleggingsproces zijn opgenomen, worden gestuurd door de VN onderschreven principes voor verantwoord beleggen:

  • Wij zullen ESG-kwesties opnemen in de investeringsanalyses en besluitvormingsprocessen;
  • Wij zullen actieve eigenaren zijn en ESG-kwesties opnemen in het beleid en de investeringsactiviteiten,
  • Wij zullen passende informatie zoeken van de ESG-kwesties van de entiteit waarin wij beleggen;
  • Wij zullen de acceptatie en implementatie van de principes binnen de belegginssector bevorderen;
  • Wij zullen samenwerken om onze effectiviteit bij het implementeren van de principes te vergroten; en,
  • Wij zullen verslag uitbrengen over onze activiteiten en de voortgang hiervan bij de implementatie van deze principes.

Capital A neemt deze zes principes op in zowel het onderzoek voorafgaand aan de investering als tijdens de investeringsperiode. Voor het onderzoek voorafgaand aan de investering betekent dit dat ESG-beoordelingen deel uitmaken van het due diligence-proces en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in het besluitvormingsproces. Als actieve en betrokken belegger nemen wij ook het beheer en de signalering van nieuwe mogelijke ESG-risico's mee in de monitoring over de investeringsperiode, om zo de bedrijven waarin Capital A heeft geïnvesteerd heeft te ondersteunen in ESG-gerelateerde zaken. Door een actieve dialoog te houden met de management teams en ze te bevragen over mogelijke materiële ESG-risico's en hen te ondersteunen bij het managen ervan. Om ervoor te zorgen dat al het personeel bij Capital A zich houdt aan de implementatie en integratie van ESG-overwegingen in het beleggingsproces en het portefeuillebeheer, maken deze inspanningen ook deel uit van de niet-financiële prestatiecriteria die verband houden met de beloning van deze medewerkers.

Omdat Capital A het afgelopen boekjaar gemiddeld minder dan 500 werknemers in dienst heeft en gezien haar omvang, acht Capital A het niet proportioneel om informatie te verstrekken conform artikel 4 lid 2 SFDR. Dit betekent niet dat Capital A geen rekening houdt met de negatieve impact van zijn investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in overeenstemming met artikel 4, lid 1 ter, van Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR).